Sint-Jozef Sint-Pieter - Lab9 Pro - Apple Premium Partner
Logo Lab9
Logo Lab9
Logo Lab9
Logo Lab9

Onderwijs

19 februari 2020

Een iPad voor elke leerling bij Sint-Jozef
Sint-Pieter Blankenberge

iPadPro-Case-SJSP

Vergeet commercieel geruite Atomaschriften! In het Sint-Jozef Sint-Pietercollege in Blankenberge doen ze het met iPads. Deze pionier in het middelbare onderwijs stopte zeven jaar geleden elke leerling en leerkracht een scherm in handen. Intussen is de eerste tabletgeneratie van de schoolbanken en inspireert het college andere scholen uit de hele wereld.

“We hebben een stuk of 700 tablets op school die elke dag tijdens de les gebruikt worden”, vertelt Bjorn Carreyn, leerkracht wiskunde, economie en informatica bij Sint-Jozef Sint-Pieter. “We wilden de wereld buiten de schoolmuren naar binnen brengen. Leerlingen kunnen daarom een tablet bij ons huren voor 180 euro per schooljaar, of kopen aan democratische prijzen.”

Case-SJSP

Innovatief onderwijs

 

De school bouwt daarmee voort op hun geloof in technologie, maar ook op hun vertrouwen in de diensten van Lab9. Bjorn, die ook verantwoordelijk is voor het ICT-team van de school, vertelt: “We zijn al twintig jaar klant. Nog voor er sprake was van Windows, hadden we Apple Macintosh computers op school staan.We zijn die kaart blijven trekken, omdat we geloven in het verhaal van technologie in het onderwijs.”

 

Die samenwerking leverde de school overigens een primeur op. “Het college werd in oktober uitgeroepen tot Apple Distinguished School”, vertelt Bjorn trots, “een erkenning die Apple toekent aan scholen die technologie inzetten in het hoger onderwijs.” 

 

De voordelen van een tablet op de schoolbanken zijn dan ook legio. Bjorn: “Zo’n iPad verhoogt ook de kwaliteit van het onderwijs op maat van elke leerling. Leerkrachten kunnen makkelijk aangepaste oefeningen geven aan leerlingen die daar nood aan hebben; uitdagender voor de primussen, of extra ondersteuning voor wie ergens mee worstelt. Bovendien kun je in een handomdraai audio-ondersteuning inschakelen voor wie moeilijk leest, of het lettertype aanpassen voor leerlingen met dyscalculie.

Zo'n iPad verhoogt ook de kwaliteit van het onderwijs op maat van elke leerling. 

Bjorn Carreyn, SJSP Blankenberge

partners in crime

 

Lab9 is voor Bjorn duidelijk meer dan een leverancier. “Ze zijn een partner”, zegt hij. “Lab9 snapte meteen dat zo’n overschakeling naar elektronica gedragen moet worden door het hele lerarenkorps, zodat elke leerkracht overtuigd is van het nut van deze innovatie. Dankzij intensieve begeleiding zag iedereen dat die omschakeling best meeviel. Uiteindelijk kreeg elke leraar die ICT-vaardigheden helemaal in de vingers.” 

 

Eens iedereen aan boord was, moest de infrastructuur op punt gesteld worden. Elk lokaal heeft een Apple TV, zodat leerkrachten draadloos kunnen projecteren. “De implementatie is al lang achter de rug, maar we blijven in nauw contact staan met Lab9. In augustus moesten er 200 nieuwe iPads geleverd worden en op 1 september moesten die allemaal opgezet worden voor de leerlingen. Een huzarenstukje, maar Lab9 had alles perfect onder controle. Het verhaal houdt voor hen niet op bij de levering. Dat vind ik erg sterk van Lab9: ze blijven ons ondersteunen bij elke stap.” 

 

 

Björn Carreyn

Leerkracht Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge