Hersteldienst | Lab9 - Apple Premium Reseller
Logo Lab9
Apple Autorized Service Provider

Je Apple toestel laten herstellen

Stuur je toestel naar ons op

Als professionele klant kan je gebruik maken van onze Pick-Up & Returnservice. We regelen dat een koerier je defect toestel komt ophalen. Je toestel wordt vervolgens hersteld in het Service Center in Kortrijk. Binnen de 3 à 6 werkdagen krijg je het herstelde toestel terug. 

 

Breng het binnen in 29 winkels

Breng je je toestel liever zelf binnen? Onze Apple-experten in de winkels of in het Service Center van Kortrijk staan klaar om je te ontvangen. 

 

Zoek hier de dichtstbijzijnde Lab9-winkel   >

 

Bezoek het Service Center in Kortrijk   >

Volg je herstelling online op

Als jouw bedrijf een paar keer per jaar een herstelling aanmeldt, kan je gebruik maken van de Repair Portal. Zo volg je de herstellingen gemakkelijk online op, chat je rechtsreeks met de technieker en krijg je een historiek van de uitgevoerde herstellingen. 

 

Vraag je login aan    > 

Laat je toestel met een gerust hart achter

Lab9 is een Apple Authorized Service Provider. Concreet betekent dit: 

 

  • Dat alle herstellingen uitgevoerd worden door gecertifieerde Service Engineers
  • Dat onze experten door Apple opgeleid worden om snel software- en hardwareproblemen op te sporen en een correcte diagnose te stellen.
  • Dat enkel originele onderdelen van Apple gebruikt worden tijdens de herstellingen. 
  • Dat de herstellingen in-house worden uitgevoerd om een zo kort mogelijk hersteltermijn te garanderen. 

Meld je herstelling hier aan

Stap 1: Vul je gegevens in 

STAP 2: Vertel ons meer over het toestel 

Toestel met Lab9 Pro Care aangekocht? 
Selecteer dan één van onze Lab9 Pro Service punten.

Stap 3: Upload je aankoopbewijs

Upload je aankoopbewijs indien het toestel niet werd aangekocht bij Lab9 Pro

Stap 4: Beschrijf het probleem / defect

Je toestel nog vlotter laten herstellen?
Bereid de volgende zaken alvast voor:

icon-backup

 

Maak vooraf een reservekopie. Hoewel we steeds met de grootste zorg omgaan met je toestel en data, kan Lab9 in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verlies van gegevens.

icon-ticket

 

Indien je toestel niet bij Lab9 gekocht werd maar wel nog binnen garantie is, dan zullen we het originele aankoopbewijs nodig hebben om de herstelling vlot te kunnen uitvoeren.

icon-padlock

 

Zorg dat je al je nodige logingegevens nog weet of bij de hand hebt. Deze zijn in de meeste gevallen nodig om je toestel te kunnen testen en een correcte diagnose te stellen.

icon-findmy

 

Schakel de Vind mijn-functionaliteit (Find my) uit. Als dit nog actief is, dan kan er geen herstelling uitgevoerd worden op je toestel.

Garantie:

Onverminderd de wettelijke waarborgen inzake verborgen gebreken voorzien in de art. 1641 B.W. tot 1649 B.W. en de bepalingen van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, zijn enkel de waarborgen van toepassing zoals vermeld op de waarborgkaart van het aangekochte toestel, die integraal deel uit maken van de verkoopsovereenkomst. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking bedraagt de waarborgtermijn 24 maanden. De waarborg jegens de professionele koper bedraagt altijd 12 maanden. In ieder geval verliest de koper zijn recht op waarborg, indien er wijzigingen worden aangebracht aan het geleverde goed of indien hij niet dadelijk melding maakt van het gebrek.

 

Algemene servicevoorwaarden:

01  De klant is verantwoordelijk voor eigen back-ups en wordt dus geacht steeds zelf over een reservekopie van zijn data te beschikken. Indien nodig kan Lab9 dit uitvoeren, alvorens over te gaan tot de herstelling. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

02  De herstelkosten van eventuele bijkomende defecten die gedurende de aanvankelijke diagnose / herstelling opduiken, zullen in een extra bestek worden meegedeeld en zijn dus mogelijk niet in de oorspronkelijk vermelde kosten inbegrepen.

03  Indien bij de diagnose blijkt dat een defect ontstaan is door eigen toedoen of foutief gebruik, dan vervalt de garantie en zal de gebruikelijke diagnose- en herstellingskosten aangerekend worden. Ook als het toestel zich nog binnen de garantieperiode bevindt.

04  Goederen die voor herstelling werden binnengegeven, dienen binnen een termijn van 3 maanden na datum van kennisgeving door Lab9 dat deze hersteld zijn afgehaald te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Enkel de originele service- of bestelbon gelden als bewijs en dienen voorgelegd te worden bij afhaling van de betreffende goederen. Indien de termijn van 3 maanden overschreven wordt, zullen de goederen definitief en onherroepelijk eigendom van Lab9 worden, zonder voorafgaandelijke kennisgeving en zonder dat de klant aanspraak kan maken op een vergoeding of schadeclaim.

05  Op een herstelling is een garantietermijn van 3 maanden van toepassing. Deze termijn heeft geen invloed op de oorspronkelijke garantietermijn. Sommige herstellingen houden een omruiling (swap) van het toestel in. Het omgeruilde toestel valt onder de garantietermijn van het oorspronkelijk aangekochte toestel.