Visie in het onderwijs | Lab9 - Apple Premium Reseller
Logo Lab9
Logo Lab9
Logo Lab9
Logo Lab9

In 9 stappen naar een digitale school

Het digitaliseren van een school gebeurt niet in één dag. Een duidelijke visie, een uitgekiende strategie en een geschikte IT-infrastructuur zijn onontbeerlijk. Daarnaast moeten ook alle betrokkenen efficiënt geïnformeerd en opgeleid worden. Hieronder tonen we stap voor stap hoe je een iPad-project succesvol implementeert in jouw school. 

BannerImage-HeldereVisie-indent

Stap 1: Begin met een heldere visie

Voor wie de stap naar digitaal wil zetten, begint alles met een duidelijke visie. Deze visie hoeft niet nieuw te zijn. Aangezien u er reeds aan denkt met iPads te starten, zult u waarschijnlijk al volgens een visie werken waarin ICT en digitalisering centraal staan. 

 

Voor u die verder aanvult in het kader van een iPad-project, stelt u zichzelf beter enkele vragen

  • Hoe sterk is uw school momenteel in ICT?
  • Hoe ver wilt u gaan in de digitalisering? 
  • Kiest u voor een één-op-één-projet of eerder voor gedeelde iPads?
BannerImage-EfficienteStrategie-indent

Stap 2: Werk een efficiënte strategie uit

Vanuit een duidelijke visie is het makkelijker om een goede strategie te ontwikkelen en van het project een succes te maken. Neem de tijd om het project grondig voor te bereiden. 

Daarna is het belangrijk dat de visie en de strategie van de school door iedereen wordt gedragen en dat zij alle aspecten van het project behandelen.  Stel vervolgens een kernteam tot het uitschrijven van een strategie. 

STAP 3: OPTIMALISEER JE IT-INFRASTRUCTUUR

Voor je aan een iPad-project begint is de analyse en actualisering je IT-infrastructuur een noodzaak, net zoals de juiste ondersteuning tijdens en na de implementatie. Denk daarom goed na over hoe je een sterk draadloos netwerk wil opzetten, hoe je het beheer van de toestellen wil aanpakken en of je school nog moet investeren in bijvoorbeeld firewalls & antivirus-software. Stel deze vier vragen om te analyseren of je IT-infrastructuur voldoende sterk is om een iPad-project te ondersteunen.

1

 

Wat is uw huidige IT-infrastructuur? Is er een wifinetwerk aanwezig? 

 

2

 

Welke IT-infrastructuur hebt u nodig om uw project te doen slagen? 

 

3

 

Welke ondersteuning is nodig voor de implementatie? 

 

4

 

Welke ondersteuning is voor alle partijen nodig na de opstart? 

 

images-Visie4-Financieel

STAP 4: BEREKEN HET FINANCIËLE PLAATJE

Aan een digitale transformatie hangt natuurlijk een prijskaartje vast. Maar had je er al bij stilgestaan dat er ook een aantal kosten wegvallen? Hieronder een overzicht: 

 

Bijkomende kosten : draadloos netwerk, internetabonnement, aankoop iPads leerkrachten, aankoop iPads om te verhuren (terugbetaald na 3 jaar), aankoop vervangtoestellen (indien toestel leerling in herstelling is), verzekeringspremie (terugbetaald door de leerlingen, de premies van de toestellen voor leerkrachten worden door de school betaald), kastjes ter beveiliging, extra licenties of betalende apps, in elke klas een beamer of scherm…

 

Kosten die wegvallen: Aantal computers neemt af en oudere toestellen moeten niet meer vervangen worden, geen digiborden nodig, leerkrachten en administratie moeten minder kopiëren en printen, ze verbruiken dus minder papier en minder printers, geen aankoop meer van cd-spelers, fototoestellen, camera’s, lagere kost voor didactisch materiaal, minder abonnementen op tijdschriften… 

BannerImage-Stap5-ipadcommunity-indent

STAP 5: BETREK ALLE STAKEHOLDERS
EN VORM EEN IPAD-COMMUNITY

Velen zijn betrokken bij de implementatie van het iPad-project. Enerzijds zijn er de traditionele interne en externe partners zoals de leerlingen, ouders en het personeel.

 

Anderzijds zijn er ook de specifieke belanghebbenden als Apple Solution Experts, educatieve uitgeverijen, lerarenopleidingen, universiteiten, providers, lokale en regionale beleidsmakers en partnerscholen. Zij kunnen allen bijdragen tot het succes van het project.

STAP 6: Voorzie een stappenplan
voor de implementatie

Wanneer je iedereen warm gemaakt hebt voor je iPad-project en alle praktische aspecten hebt geregeld, is het tijd om de iPads effectief in gebruik te nemen. Zorg ervoor dat je alle groepen gebruikers op de juiste manier inlicht. Ga hiervoor stap per stap te werk. 

1

Begin bij de leerkrachten. Geef hen voldoende voorbereidingstijd en voorzie verschillende vormingsmomenten om met de iPads te leren werken, om educatieve apps te leren kennen en die toe te passen op eigen leerstof.

 

Blijf dit ook geregeld opvolgen met interne of externe bijscholingen. 

2

Daarna volgen de leerlingen en hun ouders. Organiseer een afhaaldag voor de iPad met verschillende infostanden waarbij de leerlingen zich samen met hun ouders kunnen aanmelden. Vervolgens kan je hen begeleiden bij het configureren van het toestel & het installeren van de nodige apps. Ondertussen kunnen de leerlingen en ouders vragen stellen. 
    
Bij de start van het schooljaar kan je leerlingen instructies geven over het gebruik van de iPad. Ouders kan je nog eens uitnodigen op een infomoment om afspraken te maken en hen te tonen hoe ze bijvoorbeeld de agenda of de punten van hun kind kunnen raadplegen.

3

Doorheen het iPad-project zullen alle gebruikers op verschillende snelheden met de iPad werken.

 

Houd ook rekening met leerlingen die bijvoorbeeld halverwege het jaar instromen of interim-leerkrachten die tijdelijk op de school lesgeven. Voor hen zal je ook individuele instapmomenten moeten regelen zodat ze het iPad-gebruik snel in de vingers krijgen. Het ICT-team en de vakcollega’s kunnen hierbij voor ondersteuning zorgen. 

BannerImage-Stap6lesmaterialen-indent copy

STAP 7: Zoek de juiste content,
applicaties & lesmaterialen 

Om echt aan de slag te kunnen met iPads, hebben leerkrachten natuurlijk de juiste content, digitaal lesmateriaal en softwareplatformen nodig om met de iPad in de klas toe te passen. 

 

Apple speelt al meer dan 30 jaar een belangrijke rol in het onderwijs. Het brengt leveranciers & ontwikkelaars samen om de juiste educatieve software te ontwikkelen. De veelheid aan reeds beschikbare apps zijn dus absoluut een meerwaarde.

 

Als school kan je ervoor kiezen om: 

  • Bestaande apps & platformen te gebruiken: Je kan gebruik maken van de basisapps van Apple maar er bestaan ook heel wat third-party platformen die de moeite waard zijn. Jaarlijks komen er tal van nieuwe applicaties bij die interactief, onderzoekend en adaptief leren stimuleren. 
     
  • Samen te werken met uitgeverijen: Uitgeverijen staan in voor het vertalen van eindtermen in methodes en leerlijnen. De content die zij creëren moeten ze ook digitaal ter beschikking stellen.
     
  • Zelf content te ontwikkelen: Als leerkracht kan je natuurlijk ook je eigen content maken. Gebruik bijvoorbeeld iBooks Author om een eigen studieboek of cursus te maken en te publiceren. Met Bookwidgets maak je dan weer je eigen interactieve oefeningen. 
BannerImage-Stap7Leerkrachten-indent

Stap 8: Denk aan de professionele ontwikkeling van je leerkrachten

Bij een dergelijk project is het van enorm belang dat leerkrachten en andere personeelsleden constant gestimuleerd worden om een stapje verder te durven gaan. Sommige leerkrachten springen meteen op de kar, anderen hebben wat meer tijd nodig. Als school kunt u hen ondersteunen door voor iedereen op elk niveau de nodige bijscholingen en vormingen te voorzien.

 

Lab9 Education werkt samen met een team van Apple Professional Learning Specialists om opleidingen op maat van jouw school aan te bieden.  

STAP 9: Analyseer je project en verzamel feedback

Eenmaal het project loopt, kan je beginnen met gegevens en feedback te verzamelen van alle betrokken partijen. Vraag regelmatig naar de ervaringen van leerkrachten, leerlingen en ouders en trek daaruit waardevolle conclusies voor de toekomst. Merk je dat het hier en daar nog stroef loopt? Bekijk dan hoe je het project kan bijsturen waar nodig

BannerImage-Visie-form-indent

IS JOUW SCHOOL OOK KLAAR VOOR DE 
VOLGENDE DIGITALE STAP?
VrAAG DAN NU EEN DEMO AAN

 

Met de Pop-Up Classroom komen onze Education-specialisten naar jouw school. Aan de hand van een aantal lesthema’s zoals aardrijkskunde of wiskunde, gidsen ze je door de mogelijkheden van iPads in de klas.