Professionele Apple-herstellingen bij Lab9 Pro
Logo Lab9
Logo Lab9
Logo Lab9
Logo Lab9

Eigen hersteldienst

Lab9 beschikt als enige in België over een door Apple goedgekeurde hersteldienst in elk van onze winkels. Bovendien hebben deze herstelpunten van Apple de allerhoogste erkenning gekregen, namelijk die van Apple Premium Service Provider. Je kan er dus zeker van zijn dat je toestel in de beste handen is.

Onze door Apple opgeleide service-medewerkers zijn de aangewezen mensen die je snel en vakkundig weer aan het werk kunnen zetten en je opnieuw een optimale ervaring met je Apple-toestel kunnen garanderen. Je krijgt geweldig advies en ondersteuning van de mensen die begrijpen hoe belangrijk je apparaat voor je is.

BannerImage-HerstellingAanmelden-indent

Als Apple Premium Service Provider voldoet Lab9 aan de strenge eisen die Apple aan een hersteldienst stelt. Dit betekent dan ook dat Lab9 goedgekeurd en aanbevolen wordt door Apple. Onze gecertificeerde technici helpen je bij het opsporen van hardware- of softwareproblemen.

Ze dragen zorg voor de herstelling van je Mac, iPad, iPhone, iPod en accessoires, zowel binnen als buiten de garantieperiode. Hierbij worden uitsluitend originele Apple onderdelen gebruikt.

Indien nodig wordt je Apple product vakkundig hersteld, waarbij alles in het werk gesteld wordt om de hersteltermijn tot een minimum te beperken. Zo kan je snel terug aan de slag. Bij Lab9 kan je dus je toestel met een gerust hart achterlaten en rekenen op een perfecte herstelling of interventie.

Alle herstellingen worden in onze winkels in Aalst, Brugge, Ieper, Kortrijk, Roeselare, Brussel en Luik ter plaatse uitgevoerd. Zo kan de duur van de herstelling zo kort mogelijk gehouden worden.

Tips om je toestel vlot te kunnen aanmelden

icon-backup

 

Maak vooraf een reservekopie. Hoewel we steeds met de grootste zorg omgaan met je toestel en data, kan Lab9 in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verlies van gegevens.

icon-ticket

 

Indien je toestel niet bij Lab9 gekocht werd maar wel nog binnen garantie is, dan zullen we het originele aankoopbewijs nodig hebben om de herstelling vlot te kunnen uitvoeren.

icon-padlock

 

Zorg dat je al je nodige logingegevens nog weet of bij de hand hebt. Deze zijn in de meeste gevallen nodig om je toestel te kunnen testen en een correcte diagnose te stellen.

icon-findmy

 

Schakel de Vind mijn-functionaliteit (Find my) uit. Als dit nog actief is, dan kan er geen herstelling uitgevoerd worden op je toestel.

Meld een herstelling aan

 

Is je Apple toestel defect of ondervind je problemen ermee? Hier kan je dit melden aan de technische dienst in onze winkels, die een servicebon met een servicebon-nummer voor je zullen opmaken. Na ontvangst van deze servicebon via mail, kan je hiermee — het servicebon-nummer volstaat — terecht in onze winkels en zo alvast wat tijd uitsparen.

 

Je gegevens

Informatie toestel

Gelieve Lab9 Pro Kortrijk als locatie te selecteren

indien je je Mac daar gekocht.

Probleem / Defect

Garantie:

Onverminderd de wettelijke waarborgen inzake verborgen gebreken voorzien in de art. 1641 B.W. tot 1649 B.W. en de bepalingen van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, zijn enkel de waarborgen van toepassing zoals vermeld op de waarborgkaart van het aangekochte toestel, die integraal deel uit maken van de verkoopsovereenkomst. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking bedraagt de waarborgtermijn 24 maanden. De waarborg jegens de professionele koper bedraagt altijd 12 maanden. In ieder geval verliest de koper zijn recht op waarborg, indien er wijzigingen worden aangebracht aan het geleverde goed of indien hij niet dadelijk melding maakt van het gebrek.

 

Algemene servicevoorwaarden:

01  De klant is verantwoordelijk voor eigen back-ups en wordt dus geacht steeds zelf over een reservekopie van zijn data te beschikken. Indien nodig kan Lab9 dit uitvoeren, alvorens over te gaan tot de herstelling. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

02  De herstelkosten van eventuele bijkomende defecten die gedurende de aanvankelijke diagnose / herstelling opduiken, zullen in een extra bestek worden meegedeeld en zijn dus mogelijk niet in de oorspronkelijk vermelde kosten inbegrepen.

03  Indien bij de diagnose blijkt dat een defect ontstaan is door eigen toedoen of foutief gebruik, dan vervalt de garantie en zal de gebruikelijke diagnose- en herstellingskosten aangerekend worden. Ook als het toestel zich nog binnen de garantieperiode bevindt.

04  Goederen die voor herstelling werden binnengegeven, dienen binnen een termijn van 3 maanden na datum van kennisgeving door Lab9 dat deze hersteld zijn afgehaald te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Enkel de originele service- of bestelbon gelden als bewijs en dienen voorgelegd te worden bij afhaling van de betreffende goederen. Indien de termijn van 3 maanden overschreven wordt, zullen de goederen definitief en onherroepelijk eigendom van Lab9 worden, zonder voorafgaandelijke kennisgeving en zonder dat de klant aanspraak kan maken op een vergoeding of schadeclaim.

05  Op een herstelling is een garantietermijn van 3 maanden van toepassing. Deze termijn heeft geen invloed op de oorspronkelijke garantietermijn. Sommige herstellingen houden een omruiling (swap) van het toestel in. Het omgeruilde toestel valt onder de garantietermijn van het oorspronkelijk aangekochte toestel.