Go! Middenschool Ieper digitaliseert 1 op 1 met Lab9 Pro
Logo Lab9

Persbericht - Onderwijs

23 Maart 2021

Go! Middenschool Ieper digitaliseert 1 op 1 met Lab9 Pro

SQ-BlogAlleZakenOpEenRijtje

GO! Middenschool Ieper deed beroep op Lab9 Pro, systeemintegrator gespecialiseerd in Apple in education en B2B, om 1 op 1 te gaan. Concreet beschikken nu alle nieuwe leerlingen en de leerkrachten over een iPad. De afgelopen 5 jaar hebben de school en de oudervereniging een investering gedaan van meer dan 30.000 euro in digitalisering.

Lab9 Pro heeft de school op maat geholpen door samen te kijken naar de huidige situatie, met de uiteindelijke doelen voor ogen. Zo kwam Lab9 Pro op de proppen met een concreet plan voor het aankopen of leasen van een iPad voor alle leerkrachten en leerlingen. Daarnaast heeft Lab9 Pro de levering van het materiaal verzorgd en geholpen met het opzetten van een centraal beheersysteem voor de iPads. GO! Middenschool Ieper heeft om drie redenen gekozen voor Lab9 Pro als partner in haar digitale verhaal. Ten eerste de locatie van de winkel: dat de Lab9-winkel in Ieper ligt, waar ook de school gelegen is, is gewoon handig, als er iets is met een toestel. Ten tweede had Lab9 Pro het beste aanbod aan producten. Tot slot had de Apple-speler de beste dienstverlening op het gebied van algemene ondersteuning en opleidingen voor leerkrachten.

 

Start van de digitalisering

Ann Dejaegher, directeur van GO! Middenschool Ieper: ‘We kozen specifiek voor Apple omdat Apple’s visie op leren een grote meerwaarde vormde voor de school. We hebben deze visie ondertussen doorgetrokken naar de hele school. Leerkrachten zien - dankzij Apple’s opleidingstraject voor leerkrachten - lesgeven meer als coachen. Leerlingen werken nu zelfstandiger bij ons. iPads zijn erg handig, makkelijk mee naar huis te nemen en ook mobiel inzetbaar bijvoorbeeld om foto’s mee te maken. De leerlingen kunnen verder makkelijk communiceren via hun iPad, ook vanop afstand.’

 

In 2012 is de school voor de eerste keer begonnen met het testen van iPads van Lab9 Pro in de lessen. De school kocht steeds meer iPads aan en stelde deze in uitleenboxen ter beschikking aan haar klassen voor bepaalde vakken. Na de onderwijshervorming volstond dat niet meer. In januari 2020 kocht de school voor alle leerkrachten een iPad, oftewel 37 in totaal. Op verzoek van Lab9 Pro volgden drie leerkrachten de opleiding tot Apple Distinguished Educator. Ze bleven zich daarna verder bijscholen om het Apple-ecosysteem optimaal te kunnen benutten tijdens hun lessen. De doelstelling voor alle leerkrachten was op dat ogenblik om - via afstandsleren - tegen het einde van 2020 alle badges te behalen om Apple Teacher te worden en daar zijn ze allemaal in geslaagd.

Sinds dit schooljaar beschikken ook alle eerstejaarsstudenten van de school over een iPad. Dit wil zeggen dat 130 leerlingen uit het eerste jaar en sommigen uit het tweede jaar nu een eigen toestel hebben. Die konden ze zowel aankopen als huren. De iPads worden voornamelijk op school ingezet voor taken en opdrachten, maar leerlingen nemen hem ook mee naar huis om live lessen te volgen of taken te maken. Bovendien worden er 75 toestellen voorzien door de school die de leerkrachten kunnen uitlenen aan leerlingen uit het tweede jaar.

 

 

“Het onderwijs van vandaag bepaalt de vaardigheden van morgen. Uit grootschalig onderzoek is gebleken dat in de bedrijfswereld de drie meest gevaagde vaardigheden creativiteit, probleemoplossend denken en kritisch denken zijn. Apple zet al jaren in op net deze drie vaardigheden. Wij hebben daarbij een 9-stappenplan uitgewerkt voor de begeleiding en inspiratie van schooldirecties en leerkrachten”, licht Geert Coolman, CEO van Lab9 Pro toe. “Hierin staan we stil bij een aantal belangrijke focuspunten zoals visie, strategie en aanpak, IT-infrastructuur, opleiding en professionele ontwikkeling, etc.”

 

De stad Ieper voorzag een speciaal coronabudget voor ouders in financiële nood. Zij konden tot 80% van de investeringen in digitalisering voor hun kind terugvorderen. Maar liefst 80% van de ouders kocht dit jaar een tablet aan. Bovendien gebruikt de school veel minder hand- en werkboeken, enkel nog voor drie vakken, dus zakt die rekening substantieel voor de ouders. ‘We zijn al heel wat jaren bezig met het ontwikkelen van eigen cursussen en het verminderen van het aantal werkboeken. Drie jaar geleden was de kost nog 180 euro, maar nu is die gehalveerd naar 90 euro’, bevestigt Dejaegher.

 

Meerwaarde van 1 op 1 lesgeven

De eerste ervaringen van 1 op 1 werken (elke leerling zijn eigen computer, in dit geval tablet) in GO! Middenschool Ieper zijn alvast positief. Zowel leerkrachten als leerlingen zijn lovend over het systeem met iPads. ‘Het handigste is dat het eenvormig is. Iedereen werkt met een gelijk geconfigureerd systeem en dat maakt alles een stuk eenvoudiger’, vertelt Dejaegher. ‘Een aantal leerkrachten maakt zijn eigen digitale cursus en vult die aan met ander interessant lesmateriaal, hetgeen voor sommige onder hen best uitdagend is.’ De leerkrachten gebruiken voornamelijk Google Meet voor live lessen, Smartschool en Google for education voor digitale opdrachten en BookWidgets voor digitale toetsen.

Met de coronacrisis kwam deze school minder dan andere in een stroomversnelling qua digitalisering, omdat ze al zo ver stonden. Ook ouders zien nu het belang in van een digitale aanpak. ‘Vorig schooljaar kregen de leerlingen uit de eerste graad bijna 3 maanden thuisonderwijs. Op dat moment maakten de meeste leerlingen gebruik van de computer bij hen thuis, en dat soms met meerdere kinderen tegelijk. Dat was ontzettend belastend voor de ouders, die ook al aan het telewerken waren’, aldus Dejaegher. Dankzij de nieuwe aanpak van de GO! Middenschool Ieper in samenwerking met Lab9 Pro, zijn de ouders ook ontzorgd.

 

© Lien De Vos - Lab9 Pro